The (Theodore) Svedberg och Atomics

Mönstret är ritat av The Svedberg, Nobelpristagare i Kemi 1926. Svedberg satt i styrelsen för AB Atomenergi när man fattade beslut om byggandet av forskningsreaktor R1. Mönstret användes i och kring reaktorhallen och det ingick även i kollektionen Signerad textil som NK lanserade 1954.

Tack till Anders Barany, professor i fysik och 1:e intendent på Nobelmuseum, som har gjort följande tolkningar av mönstrets olika delar som atomens historia:


Senast ändrad: 2008-01-25