Historik KTH R1

Leif Handberg berättar om forskning kring reaktor 1 (18 april 2009)